کیفیت... بی.... ؟

از هرکجا و هر چی

فن آوری تی.کیو.ام یا مدیریت کیفیت

فن آوری تی.کیو.ام یا مدیریت کیفیت عمده در جهت پیشبرد و ترقی نتایج شغلی ایجاد گردیده است و در جهت تاثیر گذاری هرچه بیشتر مدیرت فن آوری های و پروسه های تولیدی و صنعتی وپیمان های اقتصادی و مقاطعه ها جهت گیری گردیده شده است .  این فن آوری با تکمیل دادها و اطلاعات تجاری آنها را به سمت هر چه بیشتر نتیجه بخشی سوق می دهد دادهائی همچون قیمت کالاها و چگونگی نحوه سرویس دهی تجاری و برنامه بندی زمانی و مکانی و اجرائی طرح برنامه های تجاری و پروسه های بازرگانی ایجاد گردیده است و تلاش می نماید تا چالشهای برنامه ها و پروسه های اقتصادی را رفع نماید
تی.کیو.ام  علم آموختن سرویس دهی سازمان شده می باشد که در تی دیاگرام برنامه ریزی به طور مسمم به سمت نتیجه دهی پرو سه در دست اجرا نشانه می رود و از بروز مشکلات جلو گیری می نماید پردازش مقایسه ای بین حرکات تجاری و جلو گیری از آشفتگی و ایجاد برنامه هدف مند برای رسیدن به سود آوری مطمئن در پروسه های سازمان شده و افزایش روشهای مشتری مداری و رضایت خریدار از محصولات تجاری و کاهش هزینه ها تا سر حد امکان از جمله دانشهای این فن آوری است
+ نوشته شده در  10 Sep 2005ساعت 20:35  توسط مجتبی خاکساری   |